Palvelut

  • Kognitiivista psykoterapiaa ja kognitiivista käyttäytymisterapiaa nuorille ja aikuisille kuntoutujille sekä psykoterapeutiksi opiskeleville
  • Vanhempien ohjausta lasten ja nuorten vanhemmille
  • Yksilöllistä hoitosuhteen työnohjausta psykoterapeuteille, psykologeille ja lääkäreille
  • Koulutusta sosiaali- ja terveysalan työntekijöille ja opiskelijoille

Kustannus Oy Duodecim on julkaissut: 

Vuonna 2012 kirjoittamani tietokirjan, josta julkaistiin uudistettu, 3. painos 2016  Peace! Selviytymisopas nuorten vanhemmille.  Kirja käsittelee hankalia vuorovaikutustilanteita, kuten konflikteja ja vuorovaikutuksesta vetäytymistä. Kirja sisältää harjoituksia, jotka perustuvat dialektiseen käyttäytymisterapiaan. Kirjan teemoja ovat vanhemmuuden haasteet, tunteiden säätely läheisissä ihmissuhteissa, validaatio sekä neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot.

Vuonna 2014 Vapaaksi viiltelystä, josta julkaistiin uudistettu, 4. painos 2021 Vapaaksi viiltelystä. Kirjan tarkoituksena on auttaa ymmärtämään, mistä viiltelyssä on kyse, mitä tarkoitusta se palvelee ja miksi siitä on joskus vaikea päästä eroon. Kirjassa on osio myös itseään vahingoittavan henkilön omaisille sekä terveydenhuollon ammattilaisille.

Vuonna 2016 Tunne tunteesi. Kirja käsittelee tunteita; niiden tunnistamista ja säätelyä. Harjoitusten avulla opetellaan tunnistamaan tarpeita tunteiden taustalla ja tutkitaan tunteiden merkitystä vuorovaikutuksessa ja ihmissuhteissa. Tunteista tarkemmin käsitellään rakkautta, vihaa, surua ja pelkoa.

Vuonna 2020 Häpeän hoitoKirja on suunnattu erityisesti psykoterapeuteille ja muille ammattihenkilöille, jotka työskentelevät häpeästä ja sen välttelykeinoista kärsivien asiakkaiden parissa. Kirja sisältää tutkimustiedon lisäksi tapauskuvauksia, otteita terapiatyöskentelystä sekä harjoituksia.