Psykoterapiapalvelut Tmi  Katja Myllyviita

HUOM! KAIKKI PSYKOTERAPIAPAIKAT OVAT TÄLLÄ HETKELLÄ TÄYNNÄ!

Olen Valviran laillistama psykologi, kognitiivinen ylemmän erityistason (YET) psykoterapeutti sekä kognitiivisen käyttäytymisterapian kouluttajapsykoterapeutti (entinen VET). Toimin Kelan palveluntuottajana tarjoten kuntoutuspsykoterapiaa 16-67-vuotiaille kuntoutujille. Lisäksi tarjoan psykoterapian ja hoitosuhteen yksilötyönohjausta terveydenhuollon ammattilaisille.

Psykologina olen toiminut vuodesta 1999, kognitiivisena psykoterapeuttina vuodesta 2011 ja kognitiivisen käyttäytymisterapian kouluttajapsykoterapeuttina vuodesta 2020. Olen työskennellyt mm. ammatinvalintapsykologina, perheneuvolassa, päihdetyössä ja HYKS nuorisopsykiatriassa kliinisenä psykologina. 

Hoidon tavoitteet asetetaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. Työskentelymenetelmät valitaan niin ikään yhdessä asiakkaan kanssa, asiakkaan yksilöllisen tilanteen ja tarpeiden mukaan.

Kustannus Oy Duodecim on julkaissut kirjoittamiani tietokirjoja seuraavasti:

 Vuonna 2012 ja 2016 Peace! Selviytymisopas nuorten vanhemmille  

2014 ja 2021 Vapaaksi viiltelystä

2016 Tunne tunteesi

2020 Häpeän hoito

 

Ystävällisin terveisin,

Katja Myllyviita

Koulukatu 10-12, 05800 Hyvinkää

puh. 041 507 5796

katja.myllyviita@gmail.com